Werkwijze

Het eerste contact vindt meestal plaats per e-mail of telefoon. Als blijkt dat ik uw kind zou kunnen helpen, maken we een afspraak voor een (kosteloos) kennismakings- en intakegesprek.

Tijdens dit kennismakingsgesprek kunnen we samen bepalen wat voor uw kind de beste oplossing is en welk traject daarbij hoort. Ook de informatie van school vind ik erg belangrijk. Het moet een goede afstemming zijn met de betrokkenen: tusen kind, ouders, leerkracht en Remedial Teacher,dit is belangrijk voor een goed resultaat. Vervolgens worden er een contract en een plan opgesteld en worden data afgesproken. Tussendoor zijn er evaluatiemomenten dat kan telefonisch of per mail.

Remedial Teaching;

Naar aanleiding van signalering en diagnose van het leerprobleem wordt er een plan opgesteld voor een aantal weken (8-12). Dit wordt met de ouders besproken. Dan start het behandeltraject. Halverwege krijgen ouders een tussenevaluatie. Aan het eind van het afgesproken traject volgt de eindevaluatie en wordt bekeken of de geboden hulp het gewenste effect heeft. Indien nodig kan het traject worden voortgezet. Indien u dit wenst of als het traject via school gestart is wordt school (ook) op de hoogte gebracht van de plannen en vorderingen. Tevens breng ik advies uit hoe uw kind optimaal ondersteund kan worden (op school en thuis).

Psychodiagnostisch onderzoek;

Er wordt een hulpvraag geformuleerd (wat wilt u te weten komen) en aan de hand daarvan wordt het plan opgesteld en worden de onderzoeksmiddelen bepaald. Indien nodig wordt er aanvullende informatie ingewonnen bij school of andere externe instanties (altijd met uitdrukkelijke toestemming van de ouders). Verslagen van intelligentieonderzoeken worden geaccordeerd door mijn werkbegeleider Sabine de Gier van Supervisie@work. Zij is GZ-psycholoog en orthopedagoog. Op deze manier kunnen de verslagen worden gebruikt voor eventuele vervolgstappen. Denk hierbij aan het aanvragen van een dyslexieonderzoek of het aanvragen van ondersteuning.